El reverso de la semana / A semana do revés

Carmen Uz

Redactora de El Progreso na sección de Local. Especialista en información da área municipal. Tamén podes seguirme na miña conta de Twitter.

A política estéril aborrece

Hai anuncios cos que os partidos perden as vergonzas e os territorios, oportunidadesÉ ASOMBROSA a miopía e o descaro que amosan os partidos políticos neste país -así, en xeral- á hora de tentar sumar vontades e de xustificar accións. Axuda, parece evidente, o sentido pouco crítico do electorado -así, en xeral-[...]

Daniel Piñeiro

Danos políticos colaterais

CONCELLO de Lugo vive momentos difíciles por circunstancias distintas e xa explicadas. Son, fundamentalmente, a revisión da relación de postos de traballo (RPT), que ten dividido o persoal e o goberno sometido a moita presión; o atasco no pago de facturas atrasadas, que condiciona enormemente a economía e o funcionamento do Concello[...]

Protesta de funcionarios á entrada do pleno desta semana

Ping Pong no Concello

O CIDADÁN que acude ao Concello a buscar un certificado ou a facer un trámite sinxelo non o percibe, pero pode que poucas veces a administración lucense —e quen a goberna— vivira unha situación tan complicada como a actual, alomenos na historia recente. Pode que nin nos tempos de rexistros xudiciais e imputacións[...]