PDF

Ver a portada de hoxe

de actualidade
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
 
Votacion: 
No hay votos
0

Un xuíz obriga ao Concello de Lugo a liberar 115.000 euros que embargou por débedas do IGVS

Pretendía cobrar as facturas debidas por Ibi e auga do diñeiro que hai na conta da Xunta na que Facenda lle ingresa o Iva

O Concello acaba de recibir un contundente pau na súa intención de cobrar os impostos municipais que supostamente lle deben a Xunta e as súas entidades asociadas. Chegoulle en forma de sentenza xudicial, que anula as dúas dilixencias de embargo das contas bancarias autonómicas por valor dos 115.073 euros que reclama ao Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) por recibos do Ibi e de auga.

O IGVS recorrera aos tribunais contenciosos despois de que o tribunal económico administrativo do Concello de Lugo rexeitase as súas alegacións contra dous expedientes de recadación executiva. Nestes reclamábanselle en total 115.073 euros polos recibos do imposto de bens inmobles e da auga de varias propiedades do Igvs, acumulados durante varios anos.

O Concello pedira por este motivo que embargasen contas da Xunta nas que se ingresan, entre outros conceptos, as cantidades que recibe do Ministerio de Facenda en concepto de devolución do Iva. Contra devandito embargo recorreu o Igvs ante os tribunais, que agora lle dan a razón.

O TSXG MANDA. O maxistrado Marcos Amboage, titular do xulgado Contencioso Administrativo 2 de Lugo, recoñece no seu fallo que nin sequera pode entrar a valorar as diferentes cuestións que unha e outra parte expoñen sobre a caducidade dalgunhas das facturas pasadas a cobro ou sobre a correcta identificación dos inmobles do Igvs. E non pode, razoa, porque unha sentenza de decembro de 2016 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que foi achegada polo letrado da Xunta resolve de plano e sen posibilidade de dúbidas o fondo da cuestión: as contas e propiedades da comunidade autónoma son inembargables, e ante este feito na súa opinión incontestable non caben máis discusións.

O maxistrado apóiase en devandita sentenza do TSXG, que resolve un conflito similar no que se analizan pormenorizadamente as diversas normas e resolucións xudiciais respecto diso, para recordar que a Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia establece: "Os tribunais, xuíces e autoridades administrativas non poderán despachar nin ditar mandamento de execución ou providencia de embargo contra os dereitos, fondos, valores e demais bens da Facenda da Comunidade".

Sen maior necesidade de proba, conclúe Marcos Amboage, as cantidades retidas á Xunta polo Concello "deben reputarse inembargables", xa que son "devolucións da Aeat de Iva" e deben destinarse a "a satisfacción de fins de interese xeral".

DIFÍCIL RECURSO. O propio razoamento desta sentenza fai prever que o Concello de Lugo teno moi difícil para gañar un posible recurso, xa que este debería presentarse ante a sala do TSXG que acaba de ditar o fallo ao que se refire o xuíz de Lugo. Nestas circunstancias, hai moitas posibilidades de que ese recurso fose rexeitado e o Concello, condenado a pagar as costas.

Antecedentes: Un erro procesual deixou embargar un inmoble

O Concello quedou en 2015 cun inmoble do Igvs que embargara por falta de pagamento de facturas, nun caso calcado ao actual. Naquel caso, con todo, o TSXG deu a razón ao Concello. O motivo é que a sentenza non chegou a entrar no fondo do asunto, xa que o letrado da Xunta naquel momento cometeu un erro de procedemento: recorreu á vía xudicial sen esgotar a vía administrativa, polo que os xulgados limitáronse a rexeitar o recurso contra o embargo por este motivo.

Comentarios

fotoOs comentarios enviados fóra do horario de moderación, serán aprobados ao día seguinte

Serán borrados os comentarios que conteñan insultos e/ou contados inadecuados Para calquera dúbida, consulta a guía de comentarios.